ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์


  หน้าแรก     มาตรการรักษาความปลอดภัย 

มาตรการรักษาความปลอดภัย
มาตรการรักษาความปลอดภัย  

มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

เพื่อให้ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยนักเรียนมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุรินทร์  จึงกำหนดมาตรการดูแลและรักษาความปลอดภัยนักเรียน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้

      1.ให้ครูเวรประจำวัน  มีหน้าที่ในการรับนักเรียนจากผู้ปกครอง หรือผู้มาส่งตอนเช้า ( เวลา  07.00-08.30 น.)    และส่งมอบเด็กให้ผู้ปกครองมารับ (เวลา 15.30-16.30 น.)  โดยให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับส่งนักเรียนตรงบริเวณจุด   รับ-ส่งนักเรียนทุกครั้ง

     2.ให้ครูเวรประจำวัน  มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน  ระบบความปลอดภัยของนักเรียน  ตลอดเวลาการจัดการเรียนการสอน (09.00-16.00 น.) ของทุกวันทำการ

     3.ให้ครูผู้สอนประจำวิชา/ทักษะแต่ละชั่วโมง  มีหน้าที่ให้การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงชั้นเตรียมความพร้อมนั้นๆ

     4.ให้ครูผู้สอนประจำวิชา/ทักษะ  ตรวจเช็คสื่ออุปกรณ์การเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก

     5.ให้ครูเวรประจำวันได้ตรวจตราการประกอบอาหารกลางวัน ให้มีประโยชน์ และมีความปลอดภัยในการบริโภค    และกำกับดูแลการรับประ ทาน อาหารกลางวันของนักเรียน

     6.หากมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  เช่น อุบัติเหตุ      เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยทันที  และเร่งด่วน

bar_green.gif

 

มาตรการในการดูแลนักเรียนจากการถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เพื่อให้ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยนักเรียนมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุรินทร์  จึงกำหนดมาตรการดูแลและรักษาความปลอดภัยนักเรียน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้

      1 .ครูควรจะทราบอยู่เสมอว่าขณะนี้นักเรียนกำลังอยู่กับใคร ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่

     2.สอนให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากคนแปลกหน้า และสอนให้รู้ว่าก่อนจะไปที่ใดควรให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าจะไปไหนกับใคร อย่างไร จะกลับเมื่อไร

     3ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาการล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก และวิธีการป้องกัน

     4.ครูช่วยสอดส่องและสังเกตเสมอว่า มีปรากฎการณ์อะไรบ้างที่ส่อแววว่าอาจจะมีการล่วงเกินทางเพศต่อนักเรียนในความดูแล  และหาแนวทางป้องกันร่วมกัน

     5.ครูไม่ใช้การเฆี่ยนตีและด่าทอนักเรียน  แต่ควรใช้การสอนให้รู้ถึงความผิดและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

bar_green.gif

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 535,637

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
Tel : 0 4455 8562  Fax : 0 4455 8562
Email : psecsurin@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.